Your companion towards

better health & quality of life

Tayo po sa Sacred Heart Hospital of Malolos                                                                ay laging handa para sa ating mga inaalagaan
Call Today

(044) 794 4744 / 7135

Location

Dr. Peralta St. Guinhawa Subdivision, Bulihan, Malolos City, Bulacan 3000

Schedule a Virtual Appointment